MAHA SHIVARATHRI

MAHA SHIVARATHRI

Friday    |    17:30 - 01:00 Duration: 07:30

21 FEB 2020 (Friday) MAHA SHIVARATHRI

5:30pm Special Abhishekam to Lord Shiva & Nandikeshwarar

1st Kala Pooja – 7:30pm to 9:00pm
(panchakshara moola mantra homam, paal kuda abhishekam, bilvarchana..special deeparadhana)

2nd Kala Pooja – 10:00pm to 11:00pm
(Lingothbava pooja, kalasa pooja, abhishekam, special deeparadhana.)

3rd Kala Pooja – 12:00am to 1:00am
(kalasa pooja, abhishekam, special deeparadhana)

4th Kala Pooja – 3:00am to 1:00am
(kalasa pooja, abhishekam, special deeparadhana, paaranai pooja at 6:00am)